Privacyverklaring Dierenartspraktijk S. van Zwol

Contactgegevens

Dierenartspraktijk van Zwol
Willem Lodewijklaan 1
3136 BS Vlaardingen
Email: dapvanzwol@gmail.com
Telefoon: 010-4745977
KvK: 24463597

Doel van verwerking van uw gegevens

Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.
Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige administratie en producttechnische vragen.
Van personeel bewaren wij noodzakelijke gegevens voor salarisadministratie.

Wij verwerken de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam indien van toepassing
Voor- en achternaam contactpersoon / cliënt
Geslacht contactpersoon / cliënt
Adres contactpersoon / cliënt / bedrijf
E-mailadres contactpersoon / cliënt / bedrijf
Naam, diersoort, ras, leeftijd, chipcode, paspoortnummer en medische gegevens huisdier(en) van contactpersoon
Bankrekeningnummer bedrijf en personeel
KvK-nummer bedrijf
Burgerservicenummer van personeel
Geboortedatum van personeel
BTW-nummer als de BTW wordt verlegd

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeven van facturatie.

Gegevens omtrent geslacht worden enkel verzameld ten behoeven van correcte aanhef in communicatie.
Wie gaan uw gegevens ontvangen

De gegevens worden ontvangen en verwerkt door dierenartspraktijk van Zwol. De gegevens worden doorgestuurd naar onze verwijsklinieken, maar enkel na overleg met u en met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dosier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dosier 5 jaar.
Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen

Stuur ons een e-mail of bel ons en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dosier en boekhoudkundige administratie. U moet dan wel uw identiteit aannemelijk kunnen maken.
Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een andere praktijk of wilt u uit eigen beweging uw gegevens inzien? We kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren per email of op papier (geprint).
Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan?

Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig

Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail, post of telefonisch, geen factuur sturen of betalen, geen medisch dossier van uw huisdieren bijhouden en geen salarisadministratie uitvoeren. Zonder uw mailadres kunnen we u geen labo uitslagen sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door dierenartspraktijk van Zwol weer in te trekken daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dosier en boekhoudkundige administratie.